[Vui lòng gọi số hỗ trợ tương ứng]

Sản phẩm của Tonado Vietnam .

Mô tả catalogue

Cẩu tháp thương hiệu SUN 16 tấn, đầu bằng - Model: QTP 7527-16T - Sức nâng tối đa: 16 tấn - Bán kính tay cần jib:... Xem thêm