Multi 9 - RCBO & RCCB

Cầu dao chống dòng rò (RCCB)
Phù hợp với tiêu chuẩn IEC 1008
Cách ly, đóng cắt, chống dòng rò
Cầu dao bảo vệ được tích hợp chống dòng rò (RCBO).
Bảo vệ quá tải và chống dòng rò.
Phù hợp với tiêu chuẩn IEC 898 và IEC 1009

There are no products in this section

 
Loading...
Thiết kế web , Thiết kế website bán hàng bởi Creativevietnam