Easypact CVS

MCCB Easypact CVS
Phù hợp với tiêu chuẩn IEC 947-2
Trip unit có thể chỉnh định được từ 0.7 đến 1 (TMD)
Dòng định mức từ 16A đến 600A
Một số phụ kiện dùng chung với Compact NSX

 
LV525313 - 250A 4P 25kA

[Vui lòng gọi số hỗ trợ tương ứng]

   
LV525312 - 200A 4P 25kA

[Vui lòng gọi số hỗ trợ tương ứng]

   
LV516313 - 160A 4P 25kA

[Vui lòng gọi số hỗ trợ tương ứng]

   
LV516312 - 125A 4P 25kA

[Vui lòng gọi số hỗ trợ tương ứng]

 
 
LV510317 - 100A 4P 25kA

[Vui lòng gọi số hỗ trợ tương ứng]

   
LV510316 - 80A 4P 25kA

[Vui lòng gọi số hỗ trợ tương ứng]

   
LV510315 - 63A 4P 25kA

[Vui lòng gọi số hỗ trợ tương ứng]

   
LV510314 - 50A 4P 25kA

[Vui lòng gọi số hỗ trợ tương ứng]

 
 
LV510313 - 40A 4P 25kA

[Vui lòng gọi số hỗ trợ tương ứng]

   
LV510312 - 32A 4P 25kA

[Vui lòng gọi số hỗ trợ tương ứng]

   
LV510311 - 25A 4P 25kA

[Vui lòng gọi số hỗ trợ tương ứng]

   
LV510310 - 16A 4P 25kA

[Vui lòng gọi số hỗ trợ tương ứng]

 
 
Đang tải...
Thiết kế web , Thiết kế website bán hàng bởi Creativevietnam