Easypact EZC 100

MCCB EasyPact 100
Phù hợp với tiêu chuẩn EC 947-2, JIS C 8201, NEMA AB1
Khả năng ngắt dòng ngắn mạch tại 240V: 18, 25, 50kA
Khả năng ngắt dòng ngắn mạch tại 415V: 7.5, 10, 15, 30kA
Bảo vệ theo nguyên lý nhiệt từ
15 - 100A loại cố định

 
MCCB 3P 15A 15KA - EZC100N3015

[Vui lòng gọi số hỗ trợ tương ứng]

   
MCCB 3P 20A 15KA - EZC100N3020

[Vui lòng gọi số hỗ trợ tương ứng]

   
MCCB 3P 25A 15KA - EZC100N3025

[Vui lòng gọi số hỗ trợ tương ứng]

   
MCCB 3P 30A 15KA - EZC100N3030

[Vui lòng gọi số hỗ trợ tương ứng]

 
 
MCCB 3P 40A 15KA - EZC100N3040

[Vui lòng gọi số hỗ trợ tương ứng]

   
MCCB 3P 50A 15KA - EZC100N3050

[Vui lòng gọi số hỗ trợ tương ứng]

   
MCCB 3P 60A 15KA - EZC100N3060

[Vui lòng gọi số hỗ trợ tương ứng]

   
MCCB 3P 75A 15KA - EZC100N3075

[Vui lòng gọi số hỗ trợ tương ứng]

 
 
MCCB 3P 80A 15KA - EZC100N3080

[Vui lòng gọi số hỗ trợ tương ứng]

   
MCCB 3P 100A 15KA - EZC100N3100

[Vui lòng gọi số hỗ trợ tương ứng]

   
MCCB 3P 15A 30KA - EZC100H3015

[Vui lòng gọi số hỗ trợ tương ứng]

   
MCCB 3P 20A 30KA - EZC100H3020

[Vui lòng gọi số hỗ trợ tương ứng]

 
 
Đang tải...
Thiết kế web , Thiết kế website bán hàng bởi Creativevietnam