Easypact EZC250

MCCB EasyPact 250
Phù hợp với tiêu chuẩn IEC 947-2, JIS C 8201, NEMA AB1
Khả năng ngắt dòng ngắn mạch tại 415V: 18, 25, 36kA
Bảo vệ theo nguyên lý nhiệt từ 100 - 250A loại cố định

 
EZC 250N 3160/3P/160A/25kA/415V

[Vui lòng gọi số hỗ trợ tương ứng]

   
EZC 250N 3175/3P/175A/25kA/415V

[Vui lòng gọi số hỗ trợ tương ứng]

   
EZC 250N 3150/3P/150A/25kA/415V

[Vui lòng gọi số hỗ trợ tương ứng]

   
EZC 250N 3125/3P/125A/25kA/415V

[Vui lòng gọi số hỗ trợ tương ứng]

 
 
EZC 250N 3100/3P/100A/25kA/415V

[Vui lòng gọi số hỗ trợ tương ứng]

   
EZC250F3250/3P/250A/18kA/415V

[Vui lòng gọi số hỗ trợ tương ứng]

   
EZC250F3225/3P/225A/18kA/415V

[Vui lòng gọi số hỗ trợ tương ứng]

   
EZC250F3200/3P/200A/18kA/415V

[Vui lòng gọi số hỗ trợ tương ứng]

 
 
EZC250F3175/3P/175A/18kA/415V

[Vui lòng gọi số hỗ trợ tương ứng]

   
EZC 250F 3160/3P/160A/18kA/415V

[Vui lòng gọi số hỗ trợ tương ứng]

   
EZC250F3150/3P/150A/18kA/415V

[Vui lòng gọi số hỗ trợ tương ứng]

   
EZC250F3125/3P/125A/18kA/415V

[Vui lòng gọi số hỗ trợ tương ứng]

 
 
Đang tải...
Thiết kế web , Thiết kế website bán hàng bởi Creativevietnam