MCCB Compact NS

Phù hợp với tiêu chuẩn IEC 947-2
CB hoạt động bằng tay bao gồm bộ đấu dây
và trip unit micrologic 2.0
CB hoạt động bằng điện bao gồm:
bộ đấu dây cáp
micrologic 2.0
cơ cấu motorise (220/240 VAC)
cuộn đóng XF (220/240 VAC)
cuộn cắt MX (220/240 VAC)
Các phụ kiện cần phải đặt hàng (tuỳ chọn)

Không có sản phẩm nào trong phần này

 
Đang tải...
Thiết kế web , Thiết kế website bán hàng bởi Creativevietnam