ATS48C79Q - Khởi động mềm công suất 400KW/790A

Giá : [Vui lòng gọi số hỗ trợ tương ứng]

Tình trạng: Còn hàng

ATS48C79Q - Khởi động mềm công suất 400KW/790A

Supply voltage Three phase 230…415 V (1)

Type of application Standard Severe (2)

Starter control supply voltage 220…415 V

Protection Degree of protection IP 20: ATS48D17p to ATS48C11p starters

IP 00: ATS48C14p to ATS48M12p starters

Motor thermal protection Class 10 Class 20

EMC Class A On all starters

Class B On all starters up to 170 A

Starting mode Torque control (patented TCS: Torque Control System)

I/O Analog inputs 1 PTC probe

Logic inputs 4 logic inputs, 2 of which are configurable

Logic outputs 2 configurable logic outputs

Analog outputs 1 analog output

Relay outputs 3 relay outputs, 2 of which are configurable

Dialogue Integrated or remote display terminal, or PowerSuite software workshop (3)

Communication (4) Integrated Modbus

Nhập các ký tự mà bạn nhìn thấy trong hình trên.

Sản phẩm cùng loại

 
ATS48C41Q khởi động mềm 220kW/380VAC-Soft ...

[Vui lòng gọi số hỗ trợ tương ứng]

   
ATS48C32Q - Khởi động mềm công suất 160KW/...

[Vui lòng gọi số hỗ trợ tương ứng]

   
ATS48C25Q - Khởi động mềm công suất 132KW/...

[Vui lòng gọi số hỗ trợ tương ứng]

   
ATS48C21Q - Khởi động mềm công suất 110KW/...

[Vui lòng gọi số hỗ trợ tương ứng]

 
 
ATS48C17Q - Khởi động mềm công suất 90KW/170A

[Vui lòng gọi số hỗ trợ tương ứng]

   
ATS48C14Q - Khởi động mềm công suất 75KW/140A

[Vui lòng gọi số hỗ trợ tương ứng]

   
ATS48D75Q - Khởi động mềm công suất 37KW

[Vui lòng gọi số hỗ trợ tương ứng]

   
ATS48M12Q - Khởi động mềm công suất 630KW

[Vui lòng gọi số hỗ trợ tương ứng]

 
 
ATS48M10Q - Khởi động mềm công suất 500KW

[Vui lòng gọi số hỗ trợ tương ứng]

   
ATS48C79Q - Khởi động mềm công suất 400KW/...

[Vui lòng gọi số hỗ trợ tương ứng]

   
ATS48C66Q - Khởi động mềm công suất 355KW/...

[Vui lòng gọi số hỗ trợ tương ứng]

   
ATS48C59Q - Khởi động mềm công suất 315KW/...

[Vui lòng gọi số hỗ trợ tương ứng]

 
Đang tải...
Thiết kế web , Thiết kế website bán hàng bởi Creativevietnam