Khởi động từ LC1F - 4P

Công tắc tơ 4 cực loại F, điện áp điều khiển AC & DC
Sử dụng cho các loại tải đặc tính AC-1, từ 200 đến 1600A
Điện áp điều khiển cuộn dây: AC hoặc DC

 
LC1F7804 KHỞI ĐỘNG TỪ LC1F 4 CỰC

[Vui lòng gọi số hỗ trợ tương ứng]

   
LC1F6304 KHỞI ĐỘNG TỪ LC1F 4 CỰC

[Vui lòng gọi số hỗ trợ tương ứng]

   
LC1F5004 KHỞI ĐỘNG TỪ LC1F 4 CỰC

[Vui lòng gọi số hỗ trợ tương ứng]

   
LC1F4004 KHỞI ĐỘNG TỪ LC1F 4 CỰC

[Vui lòng gọi số hỗ trợ tương ứng]

 
 
LC1F3304 KHỞI ĐỘNG TỪ LC1F 4 CỰC

[Vui lòng gọi số hỗ trợ tương ứng]

   
LC1F2654 KHỞI ĐỘNG TỪ LC1F 4 CỰC

[Vui lòng gọi số hỗ trợ tương ứng]

   
LC1F1854 KHỞI ĐỘNG TỪ LC1F 4 CỰC

[Vui lòng gọi số hỗ trợ tương ứng]

   
LC1F2254 KHỞI ĐỘNG TỪ LC1F 4 CỰC

[Vui lòng gọi số hỗ trợ tương ứng]

 
 
Đang tải...
Thiết kế web , Thiết kế website bán hàng bởi Creativevietnam