Khởi động từ LC1F

Khởi động từ loại LC1F, dùng cho điều khiển động cơ
có công suất lên tới 450 KW, tải AC-3
Cuộn dây điều khiển có điện áp điều khiển AC, DC
Độ bền cơ khí và độ bền điện cao - 5 đến 10 triệu lần đóng cắt
cho contactor từ 115-500A; 630A - 800A

 
LC1F150 Khởi động từ

[Vui lòng gọi số hỗ trợ tương ứng]

   
LC1F115 Khởi động từ

[Vui lòng gọi số hỗ trợ tương ứng]

   
LC1F185 Khởi động từ

[Vui lòng gọi số hỗ trợ tương ứng]

   
LC1F225 Khởi động từ

[Vui lòng gọi số hỗ trợ tương ứng]

 
 
LC1F265 Khởi động từ

[Vui lòng gọi số hỗ trợ tương ứng]

   
LC1F330 Khởi động từ

[Vui lòng gọi số hỗ trợ tương ứng]

   
LC1F400 Khởi động từ

[Vui lòng gọi số hỗ trợ tương ứng]

   
LC1F500 Khởi động từ

[Vui lòng gọi số hỗ trợ tương ứng]

 
 
LC1F500 Khởi động từ

[Vui lòng gọi số hỗ trợ tương ứng]

   
LC1F630 Khởi động từ

[Vui lòng gọi số hỗ trợ tương ứng]

   
LC1F780 Khởi động từ

[Vui lòng gọi số hỗ trợ tương ứng]

   
LC1F800 Khởi động từ

[Vui lòng gọi số hỗ trợ tương ứng]

 
 
Đang tải...
Thiết kế web , Thiết kế website bán hàng bởi Creativevietnam