Cẩu tháp SCM (Tứ Xuyên)

SCM Sichuan Constructrion Machinery Group

TONADO VIETNAM: “Phục vụ và chuyển giao nhiều giá trị hơn cho Quý khách hàng…”

Để được phục vụ tốt nhất, Quý khách vui lòng liên hệ số 091.898.5698 & Email tonadovietnam@gmail.com

 
Cẩu tháp (cần trục tháp) SCM-M900 (50 tấn)

[Vui lòng gọi số hỗ trợ tương ứng]

   
Cẩu tháp (cần trục tháp) SCM-C7050 (20 tấn)

[Vui lòng gọi số hỗ trợ tương ứng]

   
Cẩu tháp (cần trục tháp) SCM-C5015 (8 tấn)

[Vui lòng gọi số hỗ trợ tương ứng]

   
Cẩu tháp (cần trục tháp) SCM-C5513 (6 tấn)

[Vui lòng gọi số hỗ trợ tương ứng]

 
 
Cẩu tháp (cần trục tháp) SCM-C6024 (12 tấn)

[Vui lòng gọi số hỗ trợ tương ứng]

   
Cẩu tháp (cần trục tháp) SCM-C6015 (10 tấn)

[Vui lòng gọi số hỗ trợ tương ứng]

   
Cẩu tháp (cần trục tháp) SCM-C7030 (12 tấn)

[Vui lòng gọi số hỗ trợ tương ứng]

   
Cẩu tháp (cần trục tháp) SCM - C7030 (16t)

[Vui lòng gọi số hỗ trợ tương ứng]

 
 
Đang tải...
Thiết kế web , Thiết kế website bán hàng bởi Creativevietnam