CHO THUÊ VÀ BÁN:

Công ty Tonado Việt Nam cho thuê và bán:

Cẩu tháp, vận thăng lồng, cần phân phối bê tông, bơm bê tông.

* Chủng loại gồm: thiết bị mới 100%, thiết bị đã qua sử dụng, chất lượng cao, an toàn, tin cậy. 

- Cẩu tháp đầu bằng topless, cẩu đầu búa topkit (Flat-Top, Topless, hammer-head topkit): từ 6 tấn đến 80 tấn

- Cẩu tháp Gật Gù (Luffing): từ 6 tấn đến 80 tấn

- Cẩu tháp Leo trong tòa nhà (internal climbing): từ 6 tấn đến 64 tấn

- Vận thăng lồng: loại từ 1 tấn đến 4 tấn, chiều cao đến 680m (tốc độ 45m/p, 63m/p, 100m/p)

- Cần phân phối bê tông: bán kính làm việc từ 15m, 17m, 21m, 24m, 28m, 32m, 36m, 44m, 52m

- Bơm bê tông tĩnh: 60 m3/h, 90 m3/h, 120 m3/h

Công ty Tonado Việt Nam: "Dùng kinh nghiệm chuyên sâu và tinh thần tận tâm để phục vụ"

Để được phục vụ chu đáo, Quý khách vui lòng liên hệ:

Tel: 098.999.5698

Email: tonadovietnam@gmail.com


 
Cẩu gật gù QD5523-12T

[Vui lòng gọi số hỗ trợ tương ứng]

   
Cẩu tháp 18 tấn XGT7527-18S

[Vui lòng gọi số hỗ trợ tương ứng]

   
Cẩu tháp 20 tấn XGT7532-20S

[Vui lòng gọi số hỗ trợ tương ứng]

   
Cẩu tháp 25 tấn XGT8030-25S

[Vui lòng gọi số hỗ trợ tương ứng]

 
 
Cẩu tháp 20 tấn SYM R75/33-20T

[Vui lòng gọi số hỗ trợ tương ứng]

   
Cẩu tháp 25 tấn SYM R80/42-25T

[Vui lòng gọi số hỗ trợ tương ứng]

   
Cẩu tháp 25 tấn SYM R80/36-25T

[Vui lòng gọi số hỗ trợ tương ứng]

   
Cẩu tháp 50 tấn XGT8072-50T

[Vui lòng gọi số hỗ trợ tương ứng]

 
 
Cẩu tháp 18 tấn SYM Model R80/20-18T

[Vui lòng gọi số hỗ trợ tương ứng]

   
Cẩu tháp 12 tấn SYM R70/21B

[Vui lòng gọi số hỗ trợ tương ứng]

   
Cẩu tháp 8 tấn SYM R60/13B

[Vui lòng gọi số hỗ trợ tương ứng]

   
Vận thăng lồng CLSJ SC200/200

[Vui lòng gọi số hỗ trợ tương ứng]

 
 
Đang tải...
Thiết kế web , Thiết kế website bán hàng bởi Creativevietnam